Ett testtak är den övre gränsen för ett intelligens- eller prestationstest. Det är det högsta betyget en testtagare kan uppnå på ett test oavsett förmåga eller kunskapsdjup. När man når taket på ett test betyder det att frågorna på provet inte var tillräckligt svåra för att mäta verklig förmåga eller kunskap. Testning avslutas när ett barn missar ett visst antal på varandra följande frågor.

Exempel på testtak

Till exempel kan ett barn behöva missa tre frågor i rad innan testaren slutar ställa frågor. Testaren får dock slut på frågor innan barnet kan missa tre i rad. Det betyder inte att barnet inte har missat några frågor. de kan ha missat en, svarat ett par till, missat två, svarat mer och så vidare tills inga fler frågor finns tillgängliga.

IQ-poäng för barn som träffar taket i ett IQ-test kanske inte är korrekt; det vill säga de kan vara för låga eftersom barnen inte kunde fortsätta svara på frågor tills frågorna blev för svåra för dem att svara på.

Naturligtvis kan poängen också vara korrekt, men när barn når taket i ett test kan vi bara veta att poängen de fått är deraslägstmöjlig poäng. Deras faktiska poäng kan vara lite eller mycket högre, men det är omöjligt att veta genom att använda testning som det enda sättet att mäta.

Är avancerade studenter i underläge med provtak?

Riksförbundet för begåvade barn föreslår att standardiserade test som har inbyggda tak faktiskt missgynnar avancerade elever, särskilt om engelska är deras andraspråk eller om de har en inlärningssvårigheter. Även om tester kan användas som effektiva riktmärken för elevprestationer, är det tillrådligt att även andra bedömningar görs för att avgöra en elevs begåvning .