Det är svårt att veta om mobbning har blivit bättre, värre eller förblivit densamma under de senaste decennierna. Regeringen började föra statistik över mobbning först i början av 2000-talet.

Sedan statistik började samlas in har många lärare, chefer och föräldrar utvecklat en bättre förståelse för mobbning. Men många människor förstår fortfarande inte hur utbredd mobbning verkligen är och varför det är ett sådant problem.

Här är några av den senaste statistiken om mobbning i skolan och på arbetsplatsen.

Kamratmobbning i barndomen

Barn och tonåringar kan bli plockade på, utestängda, offentligt förnedrade eller måltavlade på ett antal olika sätt av sina kamrater i skolan.

Statistiken om exakt hur många barn som mobbas – och hur ofta det förekommer – varierar mycket. Studier har visat att någonstans mellan 9 procent och 98 procent av eleverna har blivit mobbade.

De flesta rapporter visar att barn med funktionshinder, barn som identifierar sig som HBTQ och minoriteter är mer benägna att bli mobbad än andra barn.

TILL 2014 metaanalys av 80 studier en analys av andelen mobbningsengagemang tyder på att 35 procent av eleverna mellan 12 och 18 år har varit inblandade i traditionell mobbning och 15 procent har varit involverade i nätmobbning .

Annan statistik om mobbning i skolan inkluderar:

 • 49 procent av barnen i årskurs fyra till 12 rapporterade att de blivit mobbade av andra elever i skolan minst en gång under den senaste månaden.
 • 23 procent av ungdomarna säger att de har blivit mobbad två eller flera gånger under den senaste månaden.
 • 20 procent av eleverna i USA i årskurs nio till tolv rapporterar att de blivit mobbade.
 • 71 procent av ungdomarna säger att de har varit med om mobbning i skolan.
 • 70 procent av skolpersonalen uppger att de har sett mobbning.
 • Ungefär 30 procent av ungdomarna erkänner att de någon gång mobbat andra.

Typer av mobbning

Mobbning involverar ett brett spektrum av beteenden. Fysisk mobbning är mindre vanligt än social eller verbal mobbning. Cybermobbning verkar vara mindre frekvent bland elever.

På frågan om typer av mobbning de har stött på rapporterade mellanstadieelever följande:

 • 44 procent sa att de kallades för namn.
 • 43 procent sa att de blev retade.
 • 36 procent sa att en översittare spred rykten eller lögner om dem.
 • 32 procent sa att de blev knuffade eller knuffade.
 • 29 procent sa att de blivit slagna, slagna eller sparkade.
 • 29 procent sa att de lämnades utanför.
 • 27 procent sa att de var hotade.
 • 27 procent sa att en mobbare stal deras tillhörigheter.
 • 24 procent sa att en översittare gjorde sexuella kommentarer eller gester.
 • 10 procent sa att de blivit mobbade på nätet.

Där mobbning förekommer

De flesta föreställer sig att barn blir mobbade på lekplatsen eller i korridorerna i skolan. Sanningen är att mobbning kan förekomma var som helst – inklusive online eller i klassrummet.

En undersökning bland mellanstadieelever visade att elever upplevde mobbning på följande platser:

 • 29 procent blev mobbade i klassrummet.
 • 29 procent blev mobbade i korridoren eller vid sina skåp.
 • 23 procent blev mobbade i cafeterian.
 • 29 procent mobbades i idrottsklasserna.
 • 12 procent blev mobbade i badrummet.
 • 6 procent blev mobbade på lekplatsen.

Lärarmobbning i skolan

Även om det är vanligast att elever blir mobbad av en kamrat, är det också möjligt för elever att bli det mobbad av en lärare eller skolpersonal.

Forskning visar att cirka 15 procent av barnen sannolikt kommer att bli föremål för lärare. Även när dessa elever ändrar betyg förblir sannolikheten att bli måltavla av en lärare relativt stabil.

Elever med framträdande ouppmärksamhet och antisociala beteenden har visat sig vara mer mottagliga för verbala övergrepp från lärare.

Här är lite statistik om lärares mobbning:

 • 2 procent av mellanstadieeleverna rapporterar att de blivit mobbad av en lärare.
 • 30 procent av gymnasieeleverna rapporterar att de blivit mobbade av en lärare.
 • 64 procent av unga vuxna rapporterar att de blivit mobbade av en lärare minst en gång under sin livstid.
 • 93 procent av gymnasieelever och högskoleelever identifierade minst en lärare som en mobbare i sin skola.

Dessutom är det mer sannolikt att manliga elever uppfattar sig själva som offer för misshandel av lärare. Kvinnliga elever från familjer med hög socioekonomisk status visades vara offer för verbala övergrepp från lärare mer sällan än andra elever.

Mobbningsingripande

Det finns många sätt att stoppa mobbare. Från förebyggande program till specifika insatser, här är statistiken om mobbningsinsatser:

 • Skolbaserade program för förebyggande av mobbning minskar mobbningen med upp till 25 procent.
 • 43 procent av mobbade elever uppger att de har meddelat en skolpersonal. Elever som rapporterar högre frekvens av mobbning är mer benägna att rapportera incidenter av mobbning.
 • 57 procent av mobbningssituationerna upphör när en kamrat ingriper på uppdrag av den mobbade eleven.

Mest effektiva antimobbningsprogram hjälpa skolor att förändra sin kultur så att eleverna känner sig bemyndigade att stå upp för varandra. Alla elever har nytta av att lära sig enkla strategier för att stå emot mobbare och för att stödja elever som är riktade.

Mobbning tar på sig

Elever som blir mobbade är mer benägna att uppleva sömnsvårigheter, ångest och depression. De är också mer benägna att uppleva dålig anpassning till skolan.

Här är lite statistik om hur mycket mobbning drabbar unga:

 • 19 procent av mobbade elever säger att att bli mobbad har haft en negativ effekt på hur de känner för sig själva.
 • 14 procent av eleverna uppger att mobbning har påverkat deras vänskap och relationer med familjemedlemmar och deras skolarbete.
 • 9 procent uppger att mobbning har påverkat deras fysiska hälsa.

Högskola

När de flesta tänker på mobbning föreställer de sig att gymnasieelever eller gymnasieelever blir plockade. Men mobbning slutar inte med gymnasieexamen. Mobbning fortsätter ofta under college. Ibland, högskolestudenter mobbas av sina egna professorer.

Högskolestudenter som blir mobbade är mer benägna att dricka alkohol och uppleva interpersonella problem (som att hamna i slagsmål).

Forskare har upptäckt tillfällen där professorer sa sårande saker om en elevs karaktär, gjorde obscena gester till studenter, ignorerade eller försummade elever, berättade lögner eller hemligheter för att få studenten i trubbel, eller till och med attackerade studenter fysiskt.

Här är vad forskningen säger om mobbning på högskolan:

 • 23 procent av högskolestudenterna har blivit mobbade, enligt a 2015 års studie publiceras iAmerican Journal of College Health.
 • 18 procent av eleverna som blev mobbade sa att de blivit mobbade av en instruktör. Forskarna definierade detta av en 'lärare som använder sin makt för att straffa, manipulera eller nedvärdera en elev utöver vad som skulle vara rimligt disciplinärt förfarande.'

Hazing är också ett problem på många campus. Det skiljer sig dock lite från mobbning. Mobbning innebär att peka ut någon och utesluta dem. Hazing handlar om inkludering. Elever kan behöva 'tjäna' sig in i en grupp (som ett brödraskap eller en kvinnoförening) eller till ett team.

Vanliga hazing-praxis inkluderar alkoholkonsumtion, förnedring, isolering, sömnbrist och sexhandlingar. Här är statistiken om hazing:

 • 5 procent av alla högskolestudenter erkänner att de är förvirrade
 • 40 procent erkänner att de känner till hazing-aktiviteter.
 • 22 procent uppger att en coach eller rådgivare var inblandad i hazing-aktiviteterna.

Arbetsplats

Mobbning slutar inte med skolan. Det bär ofta in på arbetsplatsen. Mobbning på arbetsplatsen bidrar till en mängd olika problem, inklusive ökade hälsorisker och dåliga arbetsprestationer.

Mobbning på arbetsplatsen tar sig många former. Att få sitt arbete stulet eller saboterat eller att bli förödmjukad eller utfryst utgör mobbning. Mobbning på jobbet kan också innebära hot, hot, skvaller , kränkande skämt, skrik, förringar och skapar omöjliga krav.

Enligt U.S. Workplace Bullying Survey genomförd i juni 2017:

 • 19 procent av amerikanerna blir mobbade.
 • 19 procent bevittnar mobbning på arbetsplatsen.
 • 70 procent av mobbarna på arbetsplatsen är män och 60 procent av målen är kvinnor.
 • 61 procent av mobbare är chefer .
 • 29 procent av målen förblir tysta om sina upplevelser.
 • 65 procent av målen förlorar sina ursprungliga jobb för att få mobbningen att sluta.

Ett ord från Verywell

Om du eller någon du älskar är ett offer för mobbning är det viktigt att vidta åtgärder. Dokumentera vad som har hänt och prata med någon – en skoltjänsteman, HR-avdelningen, en lärare eller specialist inom mentalvården. Om du inte är säker på vem du ska vända dig till, börja med att prata med din läkare. Din läkare kanske kan rekommendera några nästa steg du bör ta, till exempel att få juridisk hjälp eller träffa en mentalvårdspersonal.

Hur ska ditt barn hantera mobbare?