Tweens uppleva en mängd olika kognitiva förändringar, inklusive ett ökat logiskt tänkande. Enligt American Psychological Association utvecklar barn mellan cirka 7 och 12 år mer konkret logik och problemlösningsförmåga på tre huvudsakliga sätt: bevarande, klassificering och reversibilitet. De kognitiva processerna hos äldre interpoleringar , i synnerhet övergången från barnliknande resonemang till ett mer vuxenliknande sätt att tänka, som blir allt mer komplext och abstrakt.

Konservering: Utseende mindre viktigt

Framstående psykolog Jean Piaget (1896-1980) teoretiserade att barn fram till omkring 6 års ålder saknar en tydlig förståelse för hur två saker med olika yttre utseende faktiskt kan vara desamma.

I en klassisk studie hällde Piaget vätska från ett högt, tunt glas i ett tjockt, kort glas mitt framför ögonen på dem. Yngre barn tyckte att vätskan blev en mindre mängd bara för att vätskans yttre utseende förändrades. Uppfattningen var med andra ord detkortare är lika med mindre. När barn utvecklar sina resonemangsförmåga, förstår de så småningom att mängden vätska inte förändras.

Yngre barn tenderar att fokusera på endast en del av ett problem åt gången.

Yngre barn kommer att tro att mängden vätska förändrades eftersom de bara var uppmärksamma på höjden eller bredden på glaset, inte båda. Men när barn lär sig att mentalt manipulera information kan de förstå att den kortare höjden uppvägs av det tjockare glaset, vilket därför ger samma mängd utrymme totalt sett. När de är tweens kan de föreställa sig olika hypotetiska scenarier med behållare av alla former och storlekar.

Möjligheten att överväga flera funktioner samtidigt sträcker sig långt bortom den fysiska världen. Till exempel, när interpoleringar börjar utveckla mer abstrakta resonemangsfärdigheter, låter det dem förstå komplexa sociala dilemman som har flera för- och nackdelar. De börjar också tänka hypotetiskt och kan se hur en handling av en person eller grupp kan kompensera för en handling gjord av en annan.

En förälders guide till tvånåren

Klassificering: Kategorisering efter liknande egenskaper

Barn blir mycket skickliga på att kategorisera människor och föremål – en annan utveckling inom logiskt resonemang. De inser också att hierarkier av grupperingar finns. Till exempel vet de att 'djur' kan delas in i grupper inklusive 'däggdjur' och 'reptiler'. De vet också att däggdjursgruppen kan delas upp ytterligare i typer av däggdjur som 'hundar' och 'leoparder.'

Barn kan förstå att det alltid finns en större mängd föremål inom en bred kategori (som 'djur') än det finns i en specifik kategori (som 'hund').

När barn närmar sig tonåren kommer de att lära sig att tillämpa det de har lärt sig från dessa klassificeringar och göra generaliseringar och logiska slutsatser. Till exempel kommer de att veta att en 'stol' kommer att flyta eller brinna eftersom den är gjord av 'trä'.

Även om dessa begrepp verkar självklara för de flesta vuxna, är förståelsen av dem ett stort steg framåt i ett barns kognitiva utveckling. Förmågan att dra logiska slutsatser banar väg för mer avancerad förståelse av naturvetenskap och matematik, såväl som de komplexa språkkunskaper och perspektiv som krävs för mer meningsfulla sociala interaktioner.

Är ditt barn en logisk-matematisk elev?

Reversibilitet: Saker och ting kan ändras tillbaka till ursprunglig form

En sista nyckelutveckling för logiskt resonemang för barn är att förstå begreppet reversibilitet. Reversibilitet hänvisar till hur saker kan ändras och ändras tillbaka till sitt ursprungliga tillstånd.

Ett enkelt exempel som barn förstår tidigt är att du kan rulla en boll av lera till en lång orm (konservering), sedan rulla tillbaka den till en boll (reversibilitet) utan att ändra dess inre egenskaper.

Senare kommer barn att kunna förstå mer komplexa idéer om reversibilitet och irreversibilitet. Vatten kan till exempel frysas och sedan tinas, men ägg kan inte tas upp.

En fullständig förståelse för konsekvenserna av reversibilitet fortsätter att utvecklas från tidig barndom till tonåren. Till exempel börjar små barn lära sig reversibilitet när de löser enkla matematiska problem. De lär sig att 5 + 3 = 8 och 8 – 5 = 3. Detta utvecklas senare till mer komplexa matematiska problem med division och multiplikation som 12 x 5 = 60 och 60 / 5 = 12.

Detta koncept av reversibilitet bygger på under hela deras utbildning, ochnär de är tweens,de löser matematiska och naturvetenskapliga problem av högre ordning jämfört med sina yngre motsvarigheter. Till exempel lär de sig att lösa för 'x' i algebraiska ekvationer.

Hjälper barn att förstå naturliga och logiska konsekvenser