Multisensoriska tekniker används ofta för elever med Inlärningssvårigheter (LD) Multisensoriska undervisningstekniker och strategier stimulerar lärande genom att engagera elever på flera nivåer. De uppmuntrar eleverna att använda några eller alla sina sinnen för att:

 • Samla information om en uppgift
 • Länka information för idéer som de redan känner till och förstår
 • Uppfatta logiken i att lösa problem
 • Lär dig problemlösningssteg
 • Knacka in icke-verbala resonemangsförmåga
 • Förstå samband mellan begrepp
 • Lär dig information och lagra den för senare återkallelse

Varför multisensoriska tekniker är viktiga för studenter med LD

Elever med LD har vanligtvis inlärningsskillnader inom ett eller flera områden av läsning, skrivning, matematik, hörförståelse och uttrycksfullt språk.

Multisensoriska tekniker gör det möjligt för eleverna att använda sina personliga styrkeområden för att hjälpa dem att lära sig.

De kan variera från enkla till komplexa, beroende på elevens behov och uppgiften.

Multisensoriska tekniker hjälper lärare att anpassa inlärningsstilar

Vissa forskare har en teori om att många elever har ett område av sensorisk inlärningsstyrka, ibland kallad inlärningsstil. Denna forskning tyder på att när eleverna undervisas med tekniker som överensstämmer med deras inlärningsstil, lär de sig lättare, snabbare och kan behålla och tillämpa begrepp lättare för framtida lärande. De flesta elever, med funktionsnedsättning eller inte, njuter av den engagerande variation som multisensoriska tekniker kan erbjuda.

Stimulera visuellt resonemang och lärande

Multisensoriska tekniker inkluderar ofta visuella undervisningsmetoder och strategier som att använda:

 • Text och/eller bilder på papper, affischer, modeller, projektionsdukar eller datorer
 • Film, video, multibildmedia, förstärkande bildkommunikationskort eller enheter, fingerstavning och teckenspråk
 • Adaptivt läsmaterial
 • Användning av färg för att framhäva, organisera information eller bilder
 • Grafiska organisatörer och översiktliga passager
 • Elevskapad konst, bilder, text, bilder och video

Auditiva tekniker

Multisensoriska tekniker som fokuserar på ljud och stimulerar verbala resonemang kallas auditiva tekniker. Auditiva tekniker inkluderar strategier som att använda:

 • Datoriserade textläsare, förstärkande kommunikationsanordningar; hörseltränare; hörapparater; böcker på band, poddsändningar och kamratstödd läsning
 • Video-, film- eller multibildmedia med tillhörande ljud
 • Musik, sång, instrument, tal, ramsor, ramsor och språkspel
Kan musik verkligen öka barnens hjärna?

Taktila undervisningsmetoder

Multisensoriska tekniker som går ut på att använda känseln kallas för taktila metoder. Taktila metoder inkluderar strategier som:

 • Använda små objekt, kallade matematiska manipulationer, för att representera talvärden för att lära ut matematiska färdigheter som räkning, addition, subtraktion, multiplikation och division
 • Användning av modelleringsmaterial som lera och skulpturmaterial, pappersmaché för att skapa modeller
 • Användning av sandbrickor, upphöjt linjepapper, texturerade föremål, sensoriskt spackel, fingerfärger och pussel för att utveckla finmotorik
Bästa sätten att förbättra finmotoriken

Kinestetiska metoder

Multisensoriska metoder som använder kroppsrörelse kallas kinestetiska metoder. Dessa innebär fina och grovmotoriska rörelse som:

 • Förskole- och lågstadiespel som involverar att hoppa rep, klappa, stampa eller andra rörelser i kombination med aktiviteter medan man räknar och sjunga sånger relaterade till koncept
 • Alla taktila aktiviteter som nämns ovan
 • All större motorisk aktivitet för äldre elever som involverar dans, slängning av sittsäckar, basket eller andra liknande aktiviteter som involverar koncept, rytmisk återkallelse och akademisk tävling såsom frågesporter om aktuella händelser, kortlopp och andra inlärningsspel
Hur barn lär sig genom den kroppsliga kinestetiska stilen

Recept för att göra dina egna multisensoriska material