Vilken typ av mobbning kan ha fysiska och psykiska effekter på ett barn. Ångest, rädsla, depression, låg självkänsla, beteendeproblem och akademiska kamper är bara av de få utmaningar som barn kan uppleva om de är måltavlor. Cybermobbning kan dock vara särskilt skadligt.

Det finns flera möjliga orsaker till detta. Till exempel, till skillnad från traditionell mobbning – som ofta är begränsad till skolan och kända mobbare – kan nätmobbning förekomma när som helst, dag som natt, och begås av anonyma källor. Detta gör det mer obevekligt och ofta grymmare.

Även typen av offer kan påverka hur allvarliga konsekvenserna är. Till exempel fann en studie att bilder och inlägg online var mer skadliga än trakasserier som tas emot via sms eller telefonsamtal.

Även om cybermobbning kan hända i ett offentligt digitalt utrymme, som på sociala medier, kan det också ta formen av privata meddelanden – vilket gör att vissa barn hanterar denna hemlighet och dess effekt på dem ensamma.

Att vara medveten om alla effekter av nätmobbning kan inte bara hjälpa dig att stödja ett barn som du vet är drabbat, utan hjälpa dig att bli mer medveten om tecken som kan vara anledning till oro – och ett samtal.

Varför vissa barn blir nätmobbade

Emotionella effekter av nätmobbning

Inte överraskande är nätmobbning en betydande stressfaktor i en ung människas liv. Faktum är att forskning visar att 32 % av barnen som är mål för nätmobbning rapporterar att de upplever minst ett symptom på stress.

Förutom att de känner sig bekymrade, kan de också känna sig generade, sårade och till och med rädsla för sin säkerhet. De kanske till och med skylla sig själva för nätmobbningen.

Om du märker en förändring i ditt barns humör, tveka inte att kontakta sin vårdgivare för utvärdering och stöd.

Förnedring

Eftersom nätmobbning förekommer i cyberrymden känns nätmobbning permanent. Barn vet att när något väl finns där ute kommer det alltid att finnas där ute. De kan känna sig utsatta, generade och överväldigade.

När nätmobbning inträffar kan de otäcka inläggen, meddelandena eller texterna delas med mängder av människor. Den stora mängden människor som känner till mobbningen kan leda till intensiva känslor av förnedring.

Isolering

Cybermobbning gör ibland att barn utesluts och utfryst i skolan. Följaktligen känner de sig ofta ensamma och isolerade. Denna upplevelse kan vara särskilt smärtsam eftersom vänner är avgörande i den här åldern. När barn inte har vänner kan det leda till mer mobbning.

När nätmobbning förekommer rekommenderar föräldrar ibland att man stänger av datorn eller stänger av mobiltelefonen. Men för många barn anses användningen av dessa enheter vara det viktigaste sättet att kommunicera med andra. Att stänga av dem innebär ofta att de avbryter kontakten med sin värld, vilket kan få dem att känna sig mer avskilda.

7 kännetecken på en översittande vänskap

Ilska

Många offer för nätmobbning kommer att bli arga över vad som händer dem. Faktum är att forskning visar att ilska är det vanligaste svaret på nätmobbning (följt av att vara upprörd och orolig).

Vissa barn som blir utsatta kan till och med planera hämnd och delta i vedergällning. Bortsett från de problem de kan hamna i, är detta tillvägagångssätt farligt eftersom det kan hålla dem inlåsta mobbare-offer-cykeln .

Även om det alltid är bättre att förlåta en översittare än att bli jämn, är det ofta lättare sagt än gjort. Om ditt barn verkar intensivt argt över nätmobbning, kan det hjälpa för dem att prata med en kurator eller terapeut som kan lära dem att kanalisera den ilskan på produktiva sätt.

Vanmakt

Offer för nätmobbning har ofta svårt att känna sig trygga. De kan känna sig sårbara och maktlösa. Vanligtvis dyker dessa känslor upp eftersom onlinemobbningen kan invadera deras hem via en dator eller mobiltelefon när som helst på dygnet. De har inte längre en plats där de kan fly.

För ett offer kan det kännas som att nätmobbning finns överallt.

Dessutom, eftersom mobbarna kan förbli anonyma, kan denna insikt eskalera känslor av rädsla. Ibland kanske barn som är måltavla inte har någon aning om vem som orsakar smärtan, även om vissa nätmobbare väljer personer de känner och har inga problem med att identifiera sig själva.

Cybermobbare som riktar sig mot människor de känner

Mentala effekter av nätmobbning

När nätmobbning pågår kan offren relatera till omvärlden på ett annat sätt än andra. För många kan livet kännas hopplöst och meningslöst.

De kan tappa intresset för saker de en gång gillade och spendera mindre tid på att interagera med familj och vänner. Och i vissa fall kan depression och självmordstankar sätta in.

Depression och ångest

Offer för nätmobbning kan ge efter för ångest, depression och andra stressrelaterade tillstånd. Den extra stressen av att hantera nätmobbning regelbundet kan stjäla deras känslor av lycka och tillfredsställelse. Det kan också öka känslor av oro och isolering.

Cybermobbning kan också urholka självförtroendet och känslor av självvärde, vilket kan bidra till depression och ångest.

Forskning har konsekvent stött uppfattningen att ökande nivåer av nätmobbning leder till högre nivåer av depression. Faktum är att en studie fann att 93 % av de som utsatts för nätmobbning rapporterade känslor av sorg, maktlöshet och hopplöshet.

Dåligt självförtroende

Cybermobbning tar ofta hänsyn till vad som redan gör att offren känner sig mest utsatta. Till exempel kanske ett barn som känner sig osäkert på ett födelsemärke hamnar i att bli mobbad för just det.

Även när så inte är fallet kan mobbning på nätet ha en inverkan på självkänsla . Mål för mobbning kan börja känna ett intensivt missnöje med vem de är. Som ett resultat kan de börja tvivla på sitt värde och värde.

Forskare spekulerar i att eftersom unga människor har ett intensivt psykologiskt behov av att vara en del av och accepteras av en kamratgrupp, kan nätmobbning orsaka psykisk missanpassning, minskat välbefinnande och i slutändan låg självkänsla.

Akademiska frågor

Barn som utsätts för nätmobbning kan tappa intresset för skolan. Som ett resultat har de ofta mycket högre frånvarofrekvens än icke-mobbade barn. De kanske hoppar över skolan för att undvika att möta barnen som mobbar dem eller för att de är generade och förödmjukade av de meddelanden som delades online.

Deras betyg kan också bli lidande för att de har svårt att koncentrera sig eller studera. Och i vissa fall kan barn antingen hoppa av skolan eller tappa intresset för att fortsätta sin utbildning efter gymnasiet.

Självmordstankar och självskada

Ibland reagerar mål för nätmobbning på sina intensiva känslor genom att skada sig själva på något sätt. Vissa kan till exempel engagera sig i självskada som att skära eller bränna sig. Faktum är att forskning konsekvent har kopplat mobbning och självskador.

Cybermobbning ökar också risken för självmord . Barn som ständigt plågas av jämnåriga genom textmeddelanden, snabbmeddelanden, sociala medier eller appar börjar ofta känna sig hopplösa och att det enda sättet att lindra smärtan är att avsluta deras liv.

Som ett resultat kan de fantisera om att dö för att fly.

Om ditt barn har självmordstankar, kontakta Nationell självmordsförebyggande livlina1-800-273-8255 för stöd och hjälp från en utbildad kurator. Om du eller någon nära och kära är i omedelbar fara, ring 911.

Beteendeeffekter av nätmobbning

Barn som utsätts för nätmobbning kan uppvisa samma beteendeförändringar som de som mobbas på mer traditionella sätt. Till exempel uppvisar de ett förlorat intresse för aktiviteter och ägnar sig åt hemlighetsfullt beteende.

I extrema fall, eller när nätmobbning är långvarig, uppvisar barn ibland till och med mer betydande beteendeförändringar. Dessa kan inkludera:

  • Använder droger eller alkohol: Barn som trakasseras online är mer benägna att engagera sig i missbruk. Faktum är att en studie fann att mål för nätmobbning var 2,5 gånger mer benägna att använda marijuana eller engagera sig i hetsätning dricka än sina kamrater.
  • Skippa skolan: Ibland när barn utsätts för nätmobbning är tanken på att gå till skolan bara mer än vad de kan hantera. Följaktligen är det inte ovanligt att de hoppar skolan eller till och med beter sig på ett sådant sätt att suspension . I en undersökning rapporterade de som blev cybermobbade två eller flera avstängningar eller frihetsberövanden under det föregående året.
  • Att bära ett vapen: Ännu mer oroande är det faktum att barn som utsätts för nätmobbning är mer benägna att ta med sig ett vapen till skolan. Faktum är att en undersökning fann att mål för nätmobbning löpte åtta gånger större risk att ha tagit med sig ett vapen till skolan under de senaste 30 dagarna än sina kamrater.

Fysiska effekter av nätmobbning

Att bli måltavla av nätmobbare kan vara förkrossande, särskilt om många barn deltar i det.

Känslorna av överväldigande och stress kan manifestera sig fysiskt, vilka problem som:

  • Gastrointestinala problem: Stressen av mobbning kan också orsaka eller förvärra tillstånd som orolig mage, buksmärtor och magsår. Barn kan också kämpa med frekvent illamående, kräkningar och diarré.
  • Ätstörningar: Barn som utsätts för nätmobbning kan uppleva förändringar i matvanor som att hoppa över måltider eller hetsätning. Eftersom deras liv känns utom kontroll, ser de på sina ätmönster som något de kan kontrollera. Dessa ansträngningar kan förvandlas till en fullskalig ätstörning , särskilt om mobbningen har orsakat en förvrängd kroppsuppfattning .
  • Sömnstörningar: Att uppleva nätmobbning kan påverka en persons sömnmönster. De kan lider av sömnproblem som sömnlöshet, sova mer än vanligt eller mardrömmar.

Om du märker att ditt barn upplever förändringar i sina mat- och sömnvanor, eller om de upplever ökade fysiska problem, är det viktigt att prata med ditt barns läkare. Dessa kan vara tecken på större problem som behöver utvärderas.

Hur vanligt är nätmobbning?

Ett ord från Verywell

Om ditt barn utsätts för nätmobbning är det viktigt att hjälpa dem att vidta åtgärder för att få slut på plågan. Detta kan innebära att man rapporterar nätmobbning till sociala medieföretag, skoltjänstemän och till och med polisen. Se till att du gör vad du kan för att sätta stopp för plågan, inklusive att bli bekant med lagar kring nätmobbning .

Under tiden, avfärda inte ditt barns känslor. Gör vad du kan för att få dem att känna sig bemyndigade. Kommunicera med dem dagligen och håll koll på förändringar i humör och beteende. Sök hjälp av en sjukvårdspersonal om du märker några förändringar alls.

Varje person som utsätts för nätmobbning kan dra nytta av att ha en kurator eller terapeut som lär dem hur man hanterar och reagerar på nätmobbning på ett hälsosamt sätt. Att utveckla effektiva hanteringsstrategier kan hjälpa ditt barn att klara av denna storm samtidigt bygga motståndskraft och uthållighet.

Hjälper barn att svara på nätmobbare